Website Banner
     
            06-5395-5194   คุณภัทรพล(นัท)
          09-6642-1435   คุณประสิทธิ์ชัย
          08-1147-4093   คุณณัฐพงศ์
                        
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 

 
 
     
     
     
 
 
 
     
        ผู้ให้บริการ  จำหน่าย  ติดตั้ง  ซ่อมบำรุง  เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ปรับแต่ง
      เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการประหยัด
      ค่าไฟฟ้า  ค่าพลังงานด้วยการติดตั้ง  เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์  D-TECH  SOLAR
      โดยใช้พลังงานแสง อาทิตย์มาทำผลิตเป็นน้ำร้อนเพื่อใช้งาน  เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป
      โรงแรม  โรงงาน  สถานพยาบาล  บ้านพักตากอากาศ  อพาร์ทเมนท์
 
 
 
 

   นอกจากนี้เรายังได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งระบบ
   ผลิตน้ำร้อนกับหน่วยงานราชการ และโรงพยาบาล
   ชั้นนำต่างๆหลายแห่งในประเทศไทย
 
 
     
 
 
 
 
     
 
   
 
     
 
 
D-TECH SOLAR  เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์  เหมาะสำหรับทดแทนแก๊ส  น้ำมัน
และไฟฟ้า ในการผลิตน้ำร้อนจำนวนมาก  สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  โรงแรม  โรงพยาบาล
รีสอร์ท และบ้าน พักอาศัยทั่วไป   อายุการใช้งานกว่า 20 ปี  ให้พลังงานความร้อนสูง  50-80
องศาเซลเซียส    สามารถคืนทุน ภายใน 2-3 ปี หลังจากพ้นจุดคุ้มทุนไปแล้วเปรียบเหมือนได้
ใช้เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ฟรีทั้งระบบโดยไม่ต้องจ่ายค่า  แก๊ส  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
หรือไฟฟ้าอีกเลย ตลอดอายุการใช้งาน
 
 
                              
 
 
     
     
                                                        บริษัท อาร์.ดี.เทค. แอนด์ เอนเนอะจี จำกัด 
                                                                     ที่อยู่ : 29/789 หมู่ที่4 ถนนรามอินทรา ซ.27 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
                                                                     โทรศัพท์ : 0-2970-8516  แฟ็กซ์ : 02-970-9473 
                                                                     Email :
info@d-techsolar.com, rdtechsolar@hotmail.com
Current Pageid = 1